ош раде драинац палилула

 Лична карта школе

Корисна површина 4967 m2
Капацитет 1550 ученика, у две смене

Учионице  

Kабинети

15 учионица  за ученике млађих разреда и 13 за ученике старијих разреда, учионицу за одељење ученика са сметњама у развоју, летњу учионицу
за верско и грађанско васпитање, техничко информатичко обазовање,  информатички кабинет

Фискултурна сала

Свечану салу

модерно опремљену велику салу и малу  за ученике млађих разреда 
технички опремљену салу са 120 места
Библиотека са читаоницом и делом за наставнике

Канцеларије

Школска кухиња
Стоматолошка ординација

за директора, помоћника директора, психолога, педагога, социјалног радника, педагошког асистента, секретара, административног радника, рачуноводство, зборница за наставнике
са трпезаријом
  за ученике школе
Дан школе 16. март, Прву свеску свог часописа “Хипнос“ писац потписује псеудонимом Раде Драинац