Одговор који се односи на јавну набавку услуга – „Изводјење екскурзије у школској 2016/2017.години“ ЈН .бр.2/2017.