Задатке и решења задатака, као и прелиминарне ранг листе са шифрама ученика можете видети на сајту  www.matematicar.com
(кликом на ОŠ Rade Drainac Palilula)

На објављене прелиминарне резултате могуће је уложити приговор од стране наставника/учитеља до уторка 10.12.2019. до 18h.

Приговоре слати на opstinskotakmicenjeosrd@matematicar.com 

Сваки приговор који стигне у наведеном року ће се узети у разматрање.