На основу дописа Министарства просвете, стручне сараднице (педагог и психолог) су направиле сажето објашњење о начину праћења напредовања ученика при учењу на даљину.