РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 19.5.2019. у 10:00
САТНИЦА

Школа ће бити отворена од 7:00 часова
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ И ПОЗДРАВНА РЕЧ У СВЕЧАНОЈ САЛИ ШКОЛЕ у 9:00 часова

УЧЕНИЦИ ЋЕ УЋИ У УЧИОНИЦЕ НАЈКАСНИЈЕ У 9:30. Распоред ученика по учионицама биће истакнут на улазним вратима школе и паноима у приземљу школе.

ПИСМЕНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА: 10:00 – 12:00

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОКО 14:00 ЧАСОВА.

УВИД У ТЕСТОВЕ У УЧИОНОЦИ У КОЈОЈ ЈЕ КОМИСИЈА. УВИД ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕН ИСКЉУЧИВО НАСТАВНИЦИМА, ПРАТИОЦИМА УЧЕНИКА. НАКОН ТОГА ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ИМАЋЕ САТ ВРЕМЕНА ПАУЗЕ ЗА РУЧАК

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ НА УСМЕНИ, ПРИМЕРАК ПРАЗНОГ ТЕСТА И КЉУЧ БИЋЕ НА ПАНОИМА У ПРИЗЕМЉУ ШКОЛЕ.

ПОЧЕТАК УСМЕНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ПРЕДВИЂЕН ЈЕ ЗА 15 часова (време почетка је клизно – зависи од страног језика, о чему ће Комисије благовремено обавестити организаторе такмичења)

УСМЕНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА БИЋЕ У УЧИОНИЦИ У КОЈОЈ ЈЕ КОМИСИЈА ПРЕГЛЕДАЛА ТЕСТОВЕ.

РАСПОРЕД КОМИСИЈА ПО УЧИОНИЦАМА БИЋЕ НА ПАНОИМА У ПРИЗЕМЉУ ШКОЛЕ.

УЧЕНИЦИ МОРАЈУ ПОНЕТИ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ОВЕРЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ.