Од министарства просвете, науке и технолошког развоја је свим школама стигао допис о сугестијама за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину.