У светлу најновијих мера за спречавање ширења пандемије новог вируса, обавештавамо вас да је прослава Дана школе одложена и да ће у уторак 17.3.2020. бити редован наставни дан.

У учионоцама су поставњена одговарајућа средства за одржавање хигијене као и упутства за ученике и наставнике.
Дописе добијене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете видети под датумом кад су послати. 
10.3.2020. и 11.3.2020.