Обавештење у вези конкурса

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, је објављен 18.3.2020. године у  листу „Послови“.  С обзиром да је ванредно стање укинуто 6.5.2020. г и сходно Уредби о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, рок за пријаву кандидата  на...

Уџбеници за 2020/2021 школску годину

Кликом на разред можете видети списак изабраних уџбеника за школску 2020./21. годину. Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми...

Сугестије за активност оцењивања

Од министарства просвете, науке и технолошког развоја је свим школама стигао допис о сугестијама за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину. Види...

Допис за ученике осмог разреда

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је послало допис школама о начину и времену пријављивања ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/21...